Tăng cường sự hiểu biết, nhận thức về Bộ luật Lao động năm 2019 giúp đoàn viên công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động chấp hành đúng theo quy định của pháp luật, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tài liệu cuộc thi


Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 534100
2Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội434100
3Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng331100
4Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh291100
5Xí nghiệp Đầu máy Vinh282100
6Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình254100
7Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lào99100
8Chi nhánh ga Đồng Đăng42100
9Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 69998.7
10Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng27492.9
11Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh 25088.3
12Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh 43886.9
13Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình38973.7
14Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh24673.4
15Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng31472.2
16Trung tâm điều hành vận tải Đường sắt9072
17Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên37965.3
18Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội 31860.1
19Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh20957.7
20Trường Cao đẳng Đường sắt 9055.6
21Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang11246.1
22Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III840
23Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn(*)72539.2
24Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải14034.3
25Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn14132.6
1 2 3
Đơn vị chưa có bài thi
TTĐơn vị
1Công ty Cổ phần Công trình 2
2Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
3Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
4Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa
5Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVT
6Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng
7Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắt
8Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt(*)
9Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt
10Công ty Cổ phần XD Công trình Đà Nẵng
1 2 3