ĐĂNG NHẬP

Cần nhập đầy đủ, VD: anhtg.bkn@congdoandsvn.org.vn

 Bảo mật cá nhân*
 Mật khẩu*

 

 


 

 

 

 

 

Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !

Đơn vị chưa có bài thi
TTĐơn vị
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV I
2Ban Quản lý dự án Đường sắt KV II
3Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III
4Chi nhánh ga Đồng Đăng
5Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lào
6Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng
7Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Nội
8Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh
9Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải
10Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào Cai
11Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình
12Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh
13Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh
14Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn
15Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - Huế
16Công ty Cổ phần Công trình 2
17Công ty Cổ phần Công trình 6
18Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
19Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV I
20Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
21Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn
22Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa
23Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang
24Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội
25Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn
26Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh
27Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng
28Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1
29Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVT
30Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng
1 2 3