Thực hiện Chủ đề hoạt động năm 2021- năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thiết thực lập thành tích kỷ niệm 75 năm thành lập Công đoàn ĐSVN (25/02/1946 - 25/02/2021), 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), 75 năm ngày truyền thống Ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946 - 21/10/2021);Công đoàn ĐSVN tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi Công đoàn Đường sắt Việt Nam năm 2021”.

   
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh4994.2
2 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình1337.1
3 Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 2330.3
4 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh715.2
5 Trung tâm điều hành vận tải Đường sắt139.6
6 Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên529
7 Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III15
8 Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hoá213.5
9 Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn163.4
10 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn 132.3
11 Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn(*)392.1
12 Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên112
13 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh51.4
14 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào81.3
15 Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn11.1
16 Xí nghiệp Đầu máy Vinh30.8
17 Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng30.6
18 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang10.5
19 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng10.3
20 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh 10.3
22 Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội 10.2
21 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình10.2
23 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải10.2
25 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội10.2
24 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh 10.2
26 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải 10.1
27 Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa20
29 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 10
28 *CTCP VTĐS Sài Gòn, Xí nghiệp toa xe Sài Gòn10
30 Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội(*)10
1
Đơn vị chưa có bài thi
TTĐơn vị
1*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Chi nhánh Khách sạn Đường sắt
2*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty CP Công trình 793
3*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty CP Công trình 796
4*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty CP Công trình 798
5*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty CP Công trình 875
6*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty CP Công trình 878
7*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty CP Công trình 879
8*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty CP Vật tư ĐS Đà Nẵng
9*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty CP Đá Hoàng Mai
10*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty Cp Công trình 791
11*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty Cp Công trình 792
12*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty XNK & TMTH
13*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Công ty ĐTPT hạ tầng & Đô thị ĐS
14*CTCP TCT Công trình Đường sắt, Cơ quan TCT Công trình Đường sắt
15*CTCP VTĐS Hà Nội, Chi nhánh Bỉm Sơn
16*CTCP VTĐS Hà Nội, Chi nhánh Huế
17*CTCP VTĐS Hà Nội, Chi nhánh Hà Nội
18*CTCP VTĐS Hà Nội, Chi nhánh Hải Phòng
19*CTCP VTĐS Hà Nội, Chi nhánh Lào Cai
20*CTCP VTĐS Hà Nội, Chi nhánh Phía Nam
1 2 3 4 5 6