CÔNG ĐOÀN VNPT
 
QUYÊN MẬT KHẨU
Email cần nhập đầy đủ, VD: lanttn@congdoandsvn.org.vn
 Bảo mật cá nhân*
Số chứng minh thư*
 

   

Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành !
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !