ÐĂNG KÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Chú ý: Ðể đảm bảo quyền lợi, cần nhập đầy đủ, chính xác thông tin.
Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật !  
Đơn vị:*
Mã đơn vị*
Ðơn vị trực thuộc*
Phòng, tổ, trạm*
Bảo mật cá nhân*
Mật khẩu*
Gõ lại mật khẩu*

Họ và tên*
Số chứng minh thư*
Ngày sinh*
Giới tính*
Ðiện thoại di động*
Chức danh*
Ảnh thẻ: 4x6 (<=1 Mb)
Chú ý: Mục có dấu (*) bắt buộc phải nhập!