ĐĂNG NHẬP

Cần nhập đầy đủ, VD: anhtg.bkn@congdoandsvn.org.vn

 Bảo mật cá nhân*
 Mật khẩu*

 

 


 

 

 

 

 

Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 583100
2 Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng505100
3 Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn474100
4 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh365100
5 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng336100
6 Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh306100
7 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh 270100
8 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội43397.5
9 Trường Cao đẳng Đường sắt 16087.9
10 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình28480.2
11 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang16877.1
12 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh 38877
13 Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên44576.7
14 Ban Quản lý dự án Đường sắt KV II1676.2
15 Xí nghiệp Đầu máy Vinh28269.1
16 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình33563.4
17 Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào Cai11259.6
18 Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn103553.9
19 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh19052.5
20 Trung tâm điều hành vận tải Đường sắt6951.1
21 Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội 23837.4
22 Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - Huế14236.7
23 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Nội10732.2
24 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn11031.4
25 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng7926.8
26 Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải6616
27 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn 8615
28 Cơ quan Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam3212.6
29 Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội 1496.3
30 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào284.7
31 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải 192.1
32 Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh50.7
33 Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hoá30.5
34 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng10.2
35 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh1680
36 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải970
37 Chi nhánh ga Đồng Đăng320
38 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 80
39 Công ty Cổ phần Công trình 230
40 Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch CĐĐS30
41 Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên 20
42 Công ty Cổ phần Công trình 620
43 Trung tâm Y tế Đường sắt20
44 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng GT Vận tải10
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !

Đơn vị chưa có bài thi
TTĐơn vị
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV I
2Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III
3Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lào
4Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
5Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV I
6Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
7Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn
8Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa
9Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1
10Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVT
11Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng
12Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắt
13Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt
14Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt
15Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường sắt
16Công ty Cổ phần XD Công trình Đà Nẵng
17Công ty Cổ phần XL&CK Cầu đường
18Công ty Cổ phần XNK- Vật tư TB Đường sắt
19Công ty Cổ phần dịch vụ DL Đường sắt Hà Nội
20Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An
21Công ty Cổ phần xe lửa Gia Lâm
22Công ty Cổ phần ĐT Công trình Hà Nội
23Công ty Cổ phần ĐT& XD Công trình 3
24Công ty Cổ phần Đá Mỹ Trang
25Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ
26Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
27Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình
28Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
29Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
1