Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn LĐVN về tổ chức các hoạt động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020, Công đoàn Đường săt Việt Nam phát động Cuộc thi "Tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch covid-19" bằng hình thức trực tuyến trên website Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông tin chi tiết cần trao đổi, hướng dẫn và giải đáp cụ thể xin liên hệ:
Đồng chí: Chu Trung Kiên, – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Chính sách pháp luật Công đoàn ĐSVN, điện thoại: 0983.318805

ĐĂNG NHẬP

Cần nhập đầy đủ, VD: anhtg.bkn@congdoandsvn.org.vn

 Bảo mật cá nhân*
 Mật khẩu*

 

 


 

 

 

 

 

Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh24580.9
2 Ban Quản lý dự án Đường sắt KV II1466.7
3 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội4351.2
4 Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng24247.2
5 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình12735.3
6 Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn14831.4
7 Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên16929.1
8 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh6919.5
9 Trường Cao đẳng Đường sắt 2413.6
10 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh 2613.5
11 Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội 7211.3
12 Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào Cai1910
13 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng319.3
14 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn308.6
15 Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - Huế338.5
16 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh267.2
17 Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải266.3
18 Cơ quan Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam62.4
19 Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn401.8
20 Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội 160.7
21 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh 20.4
22 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào20.3
23 Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 10.2
24 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình10.2
25 Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh10.1
26 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải310
27 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng170
28 Chi nhánh ga Đồng Đăng160
29 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 60
30 Công ty Cổ phần Công trình 230
31 Công ty Cổ phần Công trình 620
32 Trung tâm Y tế Đường sắt20
33 Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch CĐĐS10
1
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 30 câu trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !

Đơn vị chưa có bài thi
TTĐơn vị
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV I
2Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III
3Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lào
4Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Nội
5Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
6Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV I
7Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
8Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn
9Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa
10Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang
11Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1
12Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVT
13Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng
14Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắt
15Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt
16Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt
17Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên
18Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường sắt
19Công ty Cổ phần XD Công trình Đà Nẵng
20Công ty Cổ phần XL&CK Cầu đường
21Công ty Cổ phần XNK- Vật tư TB Đường sắt
22Công ty Cổ phần dịch vụ DL Đường sắt Hà Nội
23Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An
24Công ty Cổ phần xe lửa Gia Lâm
25Công ty Cổ phần ĐT Công trình Hà Nội
26Công ty Cổ phần ĐT& XD Công trình 3
27Công ty Cổ phần Đá Mỹ Trang
28Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ
29Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải
30Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh
1 2