Tăng cường sự hiểu biết, nhận thức về Bộ luật Lao động năm 2019 giúp đoàn viên công đoàn, người lao động và người sử dụng lao động chấp hành đúng theo quy định của pháp luật, xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.

Tài liệu cuộc thi


Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình12.9
2Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn11.5
3Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn11.1
4Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh20.7
5Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh10.3
6Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 10.2
1
Đơn vị chưa có bài thi
TTĐơn vị
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV I
2Ban Quản lý dự án Đường sắt KV II
3Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III
4Chi nhánh ga Đồng Đăng
5Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lào
6Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng
7Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Nội
8Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh
9Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải
10Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào Cai
11Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình
12Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh
13Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh
14Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn
15Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - Huế
16Công ty Cổ phần Công trình 2
17Công ty Cổ phần Công trình 6
18Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
19Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV I
20Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
1 2 3 4