THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Nghị định về việc Quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Ngày ban hành: 05-01-2006
  Ngày có hiệu lực: 01-02-2006
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Nghị định
   Lĩnh vực điều chỉnh:
06- Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, chế độ, cs khác
13.3- Quy định riêng đối với lao động có yếu tố nước ngoài
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 03/2006/NĐ-CP
  Người ký: Phan Văn Khải
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: