THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Quyết định về việc Về một số biện pháp xử lý đối với tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản và Hàn Quốc tự ý bỏ hợp đồng tu nghiệp
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Ngày ban hành: 02-05-2001
  Ngày có hiệu lực: 02-05-2001
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Quyết định
   Lĩnh vực điều chỉnh:
04- Hợp đồng lao động
13.3- Quy định riêng đối với lao động có yếu tố nước ngoài
15- Quản lý nhà nước về lao động
18- Giải quyết tranh chấp lao động và Đình công
  Số hiệu: 68/2001/QĐ-TTg
  Người ký: Phạm Gia Khiêm
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: