ĐĂNG NHẬP

Email cần nhập đầy đủ, VD: anhtg@congdoandsvn.org.vn

 Email*
 Mật khẩu*

Quyên mật khẩu
   Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo xây dựng các phần mềm ứng dụng nhằm mục đích đổi mới công tác quản lý và điều hành phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

   Trước mắt bao gồm các phần mềm: Thi trực tuyến; khảo sát; báo cáo thống kê số liệu; đăng ký thi đua; chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh.

   Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các cán bộ, đoàn viên công đoàn có những ý kiến đóng góp để phần mềm ngày càng được hoàn thiện với chất lượng cao hơn.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 2019

SttCông đoànTóm tắt báo cáoNgày gửiSố liệu thống kêNgày gửi

Chú ý: Muốn sắp xếp theo cột nào thì kích vào tiêu đề cột đó !

CÁC ĐƠN VỊ  CHƯA CÓ BÁO CÁO
SttCông đoàn
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV I
2Ban Quản lý dự án Đường sắt KV II
3Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III
4Chi nhánh ga Đồng Đăng
5Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lào
6Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng
7Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Nội
8Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh
9Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải
10Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào Cai
11Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình
12Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh
13Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh
14Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn
15Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - Huế
16Công ty Cổ phần Công trình 2
17Công ty Cổ phần Công trình 6
18Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt
19Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV I
20Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
21Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn
22Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa
23Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang
24Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội
25Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn
26Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh
27Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng
28Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1
29Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVT
30Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng
31Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắt
32Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt
33Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt
34Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên
35Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường sắt
36Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội
37Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn
38Công ty Cổ phần XD Công trình Đà Nẵng
39Công ty Cổ phần XL&CK Cầu đường
40Công ty Cổ phần XNK- Vật tư TB Đường sắt
41Công ty Cổ phần dịch vụ DL Đường sắt Hà Nội
42Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An
43Công ty Cổ phần xe lửa Gia Lâm
44Công ty Cổ phần ĐT Công trình Hà Nội
45Công ty Cổ phần ĐT& XD Công trình 3
46Công ty Cổ phần Đá Mỹ Trang
47Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ
48Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải
49Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng
50Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh
51Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
52Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình
53Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh
54Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh
55Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình
56Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng
57Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn
58Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hoá
59Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải
60Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú
61Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào
62Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng GT Vận tải
63Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên
64Cơ quan Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
65Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch CĐĐS
66Trung tâm Y tế Đường sắt
67Trung tâm điều hành vận tải Đường sắt
68Trường Cao đẳng Đường sắt
69Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội
70Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn
71Xí nghiệp Đầu máy Vinh
72Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên
73Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng


Chú ý cột 'Trạng thái':

: Chưa có báo cáo
: Đơn vị đang nhập báo cáo (chưa kích "Gửi báo cáo")
: Đã gửi báo cáo
:Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo !
------------------