ĐĂNG NHẬP

Email cần nhập đầy đủ, VD: anhtg@congdoandsvn.org.vn

 Email*
 Mật khẩu*

Quyên mật khẩu
   Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo xây dựng các phần mềm ứng dụng nhằm mục đích đổi mới công tác quản lý và điều hành phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

   Trước mắt bao gồm các phần mềm: Thi trực tuyến; khảo sát; báo cáo thống kê số liệu; đăng ký thi đua; chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh.

   Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các cán bộ, đoàn viên công đoàn có những ý kiến đóng góp để phần mềm ngày càng được hoàn thiện với chất lượng cao hơn.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

SttCông đoànTóm tắt báo cáoNgày gửiSố liệu thống kêNgày gửi
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   30/06/2020
2Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IIĐã gửi báo cáo16/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
3Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IIIĐã gửi báo cáo06/07/2020
Chưa gửi báo cáo
 
4Chi nhánh ga Đồng ĐăngĐã gửi báo cáo25/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
5Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà LàoĐã gửi báo cáo29/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
6Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà LạngChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/07/2020
7Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà NộiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
8Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà ThanhChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   28/06/2020
9Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái HảiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
10Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào CaiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
11Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa BìnhĐã gửi báo cáo25/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
12Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ TĩnhĐã gửi báo cáo10/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
13Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú KhánhĐã gửi báo cáo10/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
14Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài GònĐã gửi báo cáo01/07/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
15Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - HuếChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
16Công ty Cổ phần Công trình 2Đã gửi báo cáo14/07/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   14/07/2020
17Công ty Cổ phần Công trình 6Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
18Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
19Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV IĐã gửi báo cáo29/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
20Công ty Cổ phần Hải Vân NamĐã gửi báo cáo14/07/2020      Đang làm báo cáo   3/258   14/07/2020
21Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa XaĐã gửi báo cáo29/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
22Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc GiangĐã gửi báo cáo28/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   28/06/2020
23Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà NộiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
24Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài GònĐã gửi báo cáo12/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
25Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh Đã gửi báo cáo24/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
26Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà NẵngĐã gửi báo cáo29/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
27Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/07/2020
28Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVTChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/07/2020
29Công ty Cổ phần Toa xe Hải PhòngChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/07/2020
30Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt.Đã gửi báo cáo25/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/07/2020
31Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường sắt Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/07/2020
32Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
33Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
34Công ty Cổ phần XD Công trình Đà NẵngChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
35Công ty Cổ phần XL&CK Cầu đườngChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/07/2020
36Công ty Cổ phần XNK- Vật tư TB Đường sắtChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
37Công ty Cổ phần dịch vụ DL Đường sắt Hà Nội Đã gửi báo cáo21/07/2020      Đã gửi báo cáo   258/258   21/07/2020
38Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
39Công ty Cổ phần xe lửa Gia LâmChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
40Công ty Cổ phần ĐT Công trình Hà NộiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
41Công ty Cổ phần ĐT& XD Công trình 3Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
42Công ty Cổ phần Đá Mỹ TrangChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
43Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ Đã gửi báo cáo25/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
44Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị ThiênĐã gửi báo cáo25/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
45Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải Đã gửi báo cáo30/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
46Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
47Công ty Cổ phần Đường sắt Hà NinhĐã gửi báo cáo29/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
48Công ty Cổ phần Đường sắt Hà TháiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
49Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa BìnhĐã gửi báo cáo11/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
50Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
51Công ty Cổ phần Đường sắt Phú KhánhĐã gửi báo cáo24/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
52Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng BìnhĐã gửi báo cáo01/07/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
53Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà NẵngĐã gửi báo cáo26/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
54Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
55Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh HoáĐã gửi báo cáo24/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
56Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận HảiĐã gửi báo cáo24/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
57Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh PhúĐã gửi báo cáo15/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/07/2020
58Công ty Cổ phần Đường sắt Yên LàoChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
59Cơ quan Tổng Công ty Đường sắt Việt NamChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   01/07/2020
60Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch CĐĐSĐã gửi báo cáo11/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
61Trung tâm Y tế Đường sắtChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
62Trung tâm điều hành vận tải Đường sắtĐã gửi báo cáo24/06/2020      Đã gửi báo cáo   258/258   02/07/2020
63Trường Cao đẳng Đường sắt Đã gửi báo cáo05/08/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/06/2020
64Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội Đã gửi báo cáo26/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
65Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn Đã gửi báo cáo25/06/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
66Xí nghiệp Đầu máy VinhChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020
67Xí nghiệp Đầu máy Yên ViênChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/06/2020
68Xí nghiệp Đầu máy Đà NẵngChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/06/2020

Chú ý: Muốn sắp xếp theo cột nào thì kích vào tiêu đề cột đó !

CÁC ĐƠN VỊ  CHƯA CÓ BÁO CÁO
SttCông đoàn
1Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn
2Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắt
3Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt
4Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên
5Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng GT Vận tải


Chú ý cột 'Trạng thái':

: Chưa có báo cáo
: Đơn vị đang nhập báo cáo (chưa kích "Gửi báo cáo")
: Đã gửi báo cáo
:Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo !
------------------