ĐĂNG NHẬP

Email cần nhập đầy đủ, VD: anhtg@congdoandsvn.org.vn

 Email*
 Mật khẩu*

Quyên mật khẩu
   Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo xây dựng các phần mềm ứng dụng nhằm mục đích đổi mới công tác quản lý và điều hành phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

   Trước mắt bao gồm các phần mềm: Thi trực tuyến; khảo sát; báo cáo thống kê số liệu; đăng ký thi đua; chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh.

   Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các cán bộ, đoàn viên công đoàn có những ý kiến đóng góp để phần mềm ngày càng được hoàn thiện với chất lượng cao hơn.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2020

SttCông đoànTóm tắt báo cáoNgày gửiSố liệu thống kêNgày gửi
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IĐã gửi báo cáo25/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/11/2020
2Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IIĐã gửi báo cáo17/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/11/2020
3Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IIIChưa gửi báo cáo       Đã gửi báo cáo   258/258   20/11/2020
4Chi nhánh ga Đồng ĐăngĐã gửi báo cáo28/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/11/2020
5Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà LàoĐã gửi báo cáo11/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   11/11/2020
6Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà LạngĐã gửi báo cáo24/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/11/2020
7Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà NộiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   01/12/2020
8Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà ThanhChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/11/2020
9Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái HảiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/11/2020
10Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào CaiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   16/11/2020
11Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa BìnhĐã gửi báo cáo24/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/11/2020
12Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ TĩnhĐã gửi báo cáo24/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   10/11/2020
13Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú KhánhĐã gửi báo cáo18/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   10/11/2020
14Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài GònChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/11/2020
15Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - HuếĐã gửi báo cáo30/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/11/2020
16Công ty Cổ phần Công trình 6Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   23/11/2020
17Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt Đã gửi báo cáo02/12/2020      Đã gửi báo cáo   258/258   02/12/2020
18Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV IĐã gửi báo cáo22/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   22/11/2020
19Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa XaChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/11/2020
20Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc GiangĐã gửi báo cáo30/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   30/11/2020
21Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà NộiĐã gửi báo cáo26/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   23/11/2020
22Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài GònĐã gửi báo cáo10/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   10/11/2020
23Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh Đã gửi báo cáo24/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   23/11/2020
24Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà NẵngĐã gửi báo cáo25/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/11/2020
25Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1Đã gửi báo cáo30/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/11/2020
26Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVTChưa gửi báo cáo       Đã gửi báo cáo   258/258   11/12/2020
27Công ty Cổ phần Toa xe Hải PhòngChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/12/2020
28Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắtChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   30/11/2020
29Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt.Chưa gửi báo cáo       Đang làm báo cáo   217/258   02/12/2020
30Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường sắt Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/11/2020
31Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   30/11/2020
32Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.Đã gửi báo cáo20/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/11/2020
33Công ty Cổ phần XNK- Vật tư TB Đường sắtChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   23/11/2020
34Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/11/2020
35Công ty Cổ phần xe lửa Gia LâmĐã gửi báo cáo27/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/11/2020
36Công ty Cổ phần ĐT Công trình Hà NộiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   23/11/2020
37Công ty Cổ phần ĐT& XD Công trình 3Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/11/2020
38Công ty Cổ phần Đá Mỹ TrangChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   04/12/2020
39Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ Chưa gửi báo cáo       Đang làm báo cáo   216/258   23/11/2020
40Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị ThiênĐã gửi báo cáo30/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   14/11/2020
41Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải Đã gửi báo cáo20/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   18/11/2020
42Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng Đã gửi báo cáo19/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/11/2020
43Công ty Cổ phần Đường sắt Hà NinhĐã gửi báo cáo27/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/11/2020
44Công ty Cổ phần Đường sắt Hà TháiĐã gửi báo cáo30/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   23/11/2020
45Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa BìnhĐã gửi báo cáo09/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   09/11/2020
46Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh Đã gửi báo cáo24/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/11/2020
47Công ty Cổ phần Đường sắt Phú KhánhĐã gửi báo cáo01/12/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   01/12/2020
48Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng BìnhĐã gửi báo cáo29/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   30/11/2020
49Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà NẵngĐã gửi báo cáo20/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/11/2020
50Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   23/11/2020
51Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh HoáChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/11/2020
52Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận HảiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/11/2020
53Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh PhúChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/11/2020
54Công ty Cổ phần Đường sắt Yên LàoĐã gửi báo cáo19/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   18/11/2020
55Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch CĐĐSĐã gửi báo cáo26/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/11/2020
56Trung tâm Y tế Đường sắtĐã gửi báo cáo27/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/11/2020
57Trung tâm điều hành vận tải Đường sắtĐã gửi báo cáo20/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   23/11/2020
58Trường Cao đẳng Đường sắt Đã gửi báo cáo26/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/11/2020
59Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội Đã gửi báo cáo16/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   17/11/2020
60Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn Đã gửi báo cáo17/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   17/11/2020
61Xí nghiệp Đầu máy VinhChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   23/11/2020
62Xí nghiệp Đầu máy Yên ViênĐã gửi báo cáo27/11/2020      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/11/2020
63Xí nghiệp Đầu máy Đà NẵngChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   16/11/2020

Chú ý: Muốn sắp xếp theo cột nào thì kích vào tiêu đề cột đó !

CÁC ĐƠN VỊ  CHƯA CÓ BÁO CÁO
SttCông đoàn
1Công ty Cổ phần Công trình 2
2Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
3Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn
4Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt
5Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên
6Công ty Cổ phần XD Công trình Đà Nẵng
7Công ty Cổ phần XL&CK Cầu đường
8Công ty Cổ phần dịch vụ DL Đường sắt Hà Nội
9Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng GT Vận tải
10Cơ quan Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam


Chú ý cột 'Trạng thái':

: Chưa có báo cáo
: Đơn vị đang nhập báo cáo (chưa kích "Gửi báo cáo")
: Đã gửi báo cáo
:Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo !
------------------