ĐĂNG NHẬP

Email cần nhập đầy đủ, VD: anhtg@congdoandsvn.org.vn

 Email*
 Mật khẩu*

Quyên mật khẩu
   Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo xây dựng các phần mềm ứng dụng nhằm mục đích đổi mới công tác quản lý và điều hành phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

   Trước mắt bao gồm các phần mềm: Thi trực tuyến; khảo sát; báo cáo thống kê số liệu; đăng ký thi đua; chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh.

   Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các cán bộ, đoàn viên công đoàn có những ý kiến đóng góp để phần mềm ngày càng được hoàn thiện với chất lượng cao hơn.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN QUÝ I - 2021

SttCông đoànTóm tắt báo cáoNgày gửiSố liệu thống kêNgày gửi
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   17/03/2021
2Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IIĐã gửi báo cáo16/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   16/03/2021
3Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IIIChưa gửi báo cáo       Đang làm báo cáo   258/258   12/03/2021
4Chi nhánh ga Đồng ĐăngĐã gửi báo cáo18/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   18/03/2021
5Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà LàoĐã gửi báo cáo12/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/03/2021
6Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà LạngChưa gửi báo cáo       Đang làm báo cáo   257/258   15/03/2021
7Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà NộiĐã gửi báo cáo17/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/03/2021
8Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà ThanhChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   11/03/2021
9Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái HảiĐã gửi báo cáo15/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
10Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào CaiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
11Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa BìnhĐã gửi báo cáo17/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
12Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ TĩnhChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   11/03/2021
13Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú KhánhĐã gửi báo cáo10/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   10/03/2021
14Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài GònĐã gửi báo cáo15/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   11/03/2021
15Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - HuếChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/03/2021
16Công ty Cổ phần Công trình 6Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   17/03/2021
17Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt Chưa gửi báo cáo       Đang làm báo cáo   202/258   18/03/2021
18Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài GònĐã gửi báo cáo09/03/2021      Đang làm báo cáo   7/258   09/03/2021
19Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc GiangĐã gửi báo cáo12/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
20Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà NộiĐã gửi báo cáo17/03/2021      Đã gửi báo cáo   258/258   17/03/2021
21Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài GònĐã gửi báo cáo12/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/03/2021
22Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh Đã gửi báo cáo15/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/03/2021
23Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà NẵngĐã gửi báo cáo15/03/2021      Đã gửi báo cáo   258/258   12/03/2021
24Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắtChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   17/03/2021
25Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường sắt Chưa gửi báo cáo       Đang làm báo cáo   258/258   15/03/2021
26Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội.Đã gửi báo cáo31/03/2021      Đang làm báo cáo   44/258   31/03/2021
27Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn.Đã gửi báo cáo29/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/03/2021
28Công ty Cổ phần XNK- Vật tư TB Đường sắtĐã gửi báo cáo16/03/2021      Đang làm báo cáo   254/258   15/03/2021
29Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   29/03/2021
30Công ty Cổ phần xe lửa Gia LâmChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   16/03/2021
31Công ty Cổ phần ĐT Công trình Hà NộiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/03/2021
32Công ty Cổ phần ĐT& XD Công trình 3Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
33Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ Đã gửi báo cáo31/03/2021      Đang làm báo cáo   251/258   15/03/2021
34Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị ThiênĐã gửi báo cáo15/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
35Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải Đã gửi báo cáo12/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/03/2021
36Công ty Cổ phần Đường sắt Hà NinhĐã gửi báo cáo15/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
37Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa BìnhĐã gửi báo cáo15/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/03/2021
38Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh Đã gửi báo cáo11/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   11/03/2021
39Công ty Cổ phần Đường sắt Phú KhánhĐã gửi báo cáo16/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   16/03/2021
40Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng BìnhĐã gửi báo cáo16/03/2021      Đang làm báo cáo   258/258   16/03/2021
41Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà NẵngĐã gửi báo cáo17/03/2021      Đang làm báo cáo   256/258   17/03/2021
42Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn Đã gửi báo cáo15/03/2021
Chưa gửi báo cáo
 
43Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh HoáChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/03/2021
44Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận HảiĐã gửi báo cáo15/03/2021      Đang làm báo cáo   258/258   15/03/2021
45Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh PhúChưa gửi báo cáo       Đang làm báo cáo   258/258   18/03/2021
46Công ty Cổ phần Đường sắt Yên LàoĐã gửi báo cáo16/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   16/03/2021
47Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng GT Vận tảiĐã gửi báo cáo15/03/2021
Chưa gửi báo cáo
 
48Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch CĐĐSĐã gửi báo cáo16/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
49Trung tâm điều hành vận tải Đường sắtChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
50Trường Cao đẳng Đường sắt Đã gửi báo cáo15/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   17/03/2021
51Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội Đã gửi báo cáo16/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   16/03/2021
52Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn Đã gửi báo cáo12/03/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   12/03/2021
53Xí nghiệp Đầu máy VinhChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   15/03/2021
54Xí nghiệp Đầu máy Yên ViênĐã gửi báo cáo15/03/2021      Đang làm báo cáo   256/258   15/03/2021
55Xí nghiệp Đầu máy Đà NẵngChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   11/03/2021

Chú ý: Muốn sắp xếp theo cột nào thì kích vào tiêu đề cột đó !

CÁC ĐƠN VỊ  CHƯA CÓ BÁO CÁO
SttCông đoàn
1Công ty Cổ phần Công trình 2
2Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV I
3Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
4Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa
5Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1
6Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVT
7Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng
8Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt.
9Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt
10Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên
11Công ty Cổ phần XD Công trình Đà Nẵng
12Công ty Cổ phần XL&CK Cầu đường
13Công ty Cổ phần dịch vụ DL Đường sắt Hà Nội
14Công ty Cổ phần Đá Mỹ Trang
15Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng
16Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
17Cơ quan Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam
18Trung tâm Y tế Đường sắt


Chú ý cột 'Trạng thái':

: Chưa có báo cáo
: Đơn vị đang nhập báo cáo (chưa kích "Gửi báo cáo")
: Đã gửi báo cáo
:Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo !
------------------