ĐĂNG NHẬP

Email cần nhập đầy đủ, VD: anhtg@congdoandsvn.org.vn

 Email*
 Mật khẩu*

Quyên mật khẩu
   Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Đường sắt Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban Thường vụ Công đoàn Đường sắt Việt Nam chỉ đạo xây dựng các phần mềm ứng dụng nhằm mục đích đổi mới công tác quản lý và điều hành phong trào công nhân viên chức và hoạt động Công đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn.

   Trước mắt bao gồm các phần mềm: Thi trực tuyến; khảo sát; báo cáo thống kê số liệu; đăng ký thi đua; chấm điểm công đoàn cơ sở vững mạnh.

   Trong quá trình thực hiện không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong các cán bộ, đoàn viên công đoàn có những ý kiến đóng góp để phần mềm ngày càng được hoàn thiện với chất lượng cao hơn.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam

BÁO CÁO TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

SttCông đoànTóm tắt báo cáoNgày gửiSố liệu thống kêNgày gửi
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
2Ban Quản lý dự án Đường sắt KV IIĐã gửi báo cáo20/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
3Chi nhánh ga Đồng ĐăngĐã gửi báo cáo01/06/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/06/2021
4Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà LàoĐã gửi báo cáo18/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   18/05/2021
5Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà LạngĐã gửi báo cáo25/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   01/06/2021
6Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà NộiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/05/2021
7Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà ThanhChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   18/05/2021
8Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái HảiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/05/2021
9Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào CaiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
10Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa BìnhĐã gửi báo cáo24/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/05/2021
11Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ TĩnhĐã gửi báo cáo25/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   18/05/2021
12Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú KhánhĐã gửi báo cáo20/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
13Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài GònĐã gửi báo cáo24/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/05/2021
14Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - HuếChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
15Công ty Cổ phần Công trình 6Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
16Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   02/06/2021
17Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV IĐã gửi báo cáo28/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   28/05/2021
18Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa XaĐã gửi báo cáo19/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/05/2021
19Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc GiangĐã gửi báo cáo28/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   30/05/2021
20Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà NộiĐã gửi báo cáo08/06/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   08/06/2021
21Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài GònĐã gửi báo cáo25/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/05/2021
22Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh Đã gửi báo cáo19/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/05/2021
23Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà NẵngĐã gửi báo cáo20/05/2021      Đang làm báo cáo   258/258   20/05/2021
24Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1Đã gửi báo cáo03/06/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   03/06/2021
25Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắtChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   05/06/2021
26Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt(*)Đã gửi báo cáo03/06/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   03/06/2021
27Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường sắt Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/05/2021
28Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội(*)Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   01/06/2021
29Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn(*)Đã gửi báo cáo26/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   18/05/2021
30Công ty Cổ phần XNK- Vật tư TB Đường sắtĐã gửi báo cáo24/05/2021      Đang làm báo cáo   258/258   24/05/2021
31Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   27/05/2021
32Công ty Cổ phần xe lửa Gia LâmChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/05/2021
33Công ty Cổ phần ĐT Công trình Hà NộiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   26/05/2021
34Công ty Cổ phần ĐT& XD Công trình 3Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/05/2021
35Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ Đã gửi báo cáo19/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/05/2021
36Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị ThiênĐã gửi báo cáo20/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
37Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải Đã gửi báo cáo19/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   21/05/2021
38Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng Đã gửi báo cáo04/06/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   04/06/2021
39Công ty Cổ phần Đường sắt Hà NinhĐã gửi báo cáo21/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   21/05/2021
40Công ty Cổ phần Đường sắt Hà TháiChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/05/2021
41Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa BìnhĐã gửi báo cáo20/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   19/05/2021
42Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh Đã gửi báo cáo21/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   21/05/2021
43Công ty Cổ phần Đường sắt Phú KhánhĐã gửi báo cáo25/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/05/2021
44Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng BìnhĐã gửi báo cáo24/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/05/2021
45Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà NẵngĐã gửi báo cáo28/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   28/05/2021
46Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn Chưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
47Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh HoáChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
48Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận HảiĐã gửi báo cáo21/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   21/05/2021
49Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh PhúChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   24/05/2021
50Công ty Cổ phần Đường sắt Yên LàoĐã gửi báo cáo28/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   28/05/2021
51Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng GT Vận tảiĐã gửi báo cáo21/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   21/05/2021
52Cơ quan Tổng Công ty Đường sắt Việt NamChưa gửi báo cáo       Đang làm báo cáo   89/258   21/05/2021
53Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch CĐĐSĐã gửi báo cáo25/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/05/2021
54Trung tâm điều hành vận tải Đường sắtĐã gửi báo cáo18/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   18/05/2021
55Trường Cao đẳng Đường sắt Đã gửi báo cáo24/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
56Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội Đã gửi báo cáo20/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
57Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn Đã gửi báo cáo21/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   21/05/2021
58Xí nghiệp Đầu máy VinhChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   20/05/2021
59Xí nghiệp Đầu máy Yên ViênĐã gửi báo cáo25/05/2021      Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   25/05/2021
60Xí nghiệp Đầu máy Đà NẵngChưa gửi báo cáo       Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo   258/258   21/05/2021

Chú ý: Muốn sắp xếp theo cột nào thì kích vào tiêu đề cột đó !

CÁC ĐƠN VỊ  CHƯA CÓ BÁO CÁO
SttCông đoàn
1Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III
2Công ty Cổ phần Công trình 2
3Công ty Cổ phần Hải Vân Nam
4Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn
5Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVT
6Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng
7Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt
8Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên
9Công ty Cổ phần XD Công trình Đà Nẵng
10Công ty Cổ phần XL&CK Cầu đường
11Công ty Cổ phần dịch vụ DL Đường sắt Hà Nội
12Công ty Cổ phần Đá Mỹ Trang
13Trung tâm Y tế Đường sắt


Chú ý cột 'Trạng thái':

: Chưa có báo cáo
: Đơn vị đang nhập báo cáo (chưa kích "Gửi báo cáo")
: Đã gửi báo cáo
:Công đoàn cấp trên đã nhận báo cáo !
------------------