PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
Tôn vinh 05 cá nhân xuất sắc, tiêu biểu “ Nụ cười VNPT” tháng 07/2013
00:00' - 05/09/2013 (GMT+7)

Ngày 05/9/2013, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã có Quyết định số 657/CĐBĐ-TG về việc tôn vinh 10 đồng chí cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào “Nụ cười VNPT”, tháng 7 năm 2013. Theo đó, Khen thưởng 10 cá nhân tiêu biểu cấp Tập đoàn trong chương trình “Nụ cười VNPT”, “Là điển hình bán hàng tiêu biểu, đạt thành tích xuất sắc và được tôn vinh trong phong trào “Nụ cười VNPT”, tháng 7 năm 2013”. Tiền thưởng kèm theo cho mỗi cá nhân là 1.000.000 đồng. Tổng tiền thưởng theo Quyết định là: 10.000.000 đồng.

Chi tiết thông tin về các cá nhân được tôn vinh.