CHĂM LO ĐỜI SỐNG VÀ THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
VNPT: Khởi động tuần lễ quốc gia về ALVSLĐ-PCCN lần thứ 16
16:30' - 25/02/2014 (GMT+7)

(Ảnh minh họa)
Với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”, Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ - PCCN) lần thứ 16 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thừa Thiên - Huế từ ngày 16 - 22/3/2014.

Theo đó, trước thời gian diễn ra Tuần lễ, sẽ có các chương trình tuyên truyền trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và Trung ương; tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bảo hiểm lao động năm 2013 và triển khai kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 16; tiến hành đợt tổng kiểm tra công tác ATVSLĐ - PCCN trên địa bàn toàn tỉnh từ tháng 1/2013 đến hết tháng 2/2014.

Trong thời gian tổ chức Tuần lễ sẽ có các hoạt động: thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ - PCCN lần thứ 16; tổ chức hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” năm 2014…

Sau Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động: triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch ATVSLĐ - PCCN của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015; tổng hợp, báo cáo kết quả hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ - PCCN báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh; tổ chức các lớp huấn luyện về ATVSLĐ - PCCN cho người sử dụng lao động và người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ...
Thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia ATVSLĐ – PCCN, ngày 20/2/2014, Ban Thường vụ CĐBĐVN đã ban hành văn bản (số 114/CĐBĐ-CSPL) hướng dẫn các Công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện. CĐBĐVN yêu cầu Công đoàn các đơn vị  xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn vệ sinh lao động - PCCN năm 2014 với nội dung thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị như: Tập huấn An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; Bám sát chủ đề của Tuần lễ ATVSLDD-PCCN trong công tác tuyên truyền, tổ chức hội thảo, nói chuyện chuyên đề, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi…; Khám sức khỏe định kỳ, đo kiểm tra môi trường lao động; Tổ chức tổng vệ sinh nhà xưởng, trồng cây xanh…ở văn phòng, địa điểm sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, khang trang, sạch đẹp; Rà soát, chỉnh sửa bổ sung các văn bản qui định về an toàn vệ sinh lao động của đơn vị (Quy định về An toàn vệ sinh lao động; Quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; Tổ chức ký cam kết về thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, PCCN…; Kiểm tra, chấm điểm về phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Biểu dương khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ - PCCN năm 2013; Tổ chức thăm hỏi gia đình CBCNV bị tai nạn lao động, TNGT được coi là tai nạn lao động (nếu có).

Minh Châu