TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CBCNV
Công đoàn Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng Nâng cao năng lực trình độ cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới
15:09' - 29/05/2014 (GMT+7)

Đ/c Bùi Văn Hoan, UV BCH TLĐ LĐVN, Chủ tịch CĐ BĐVN phát biểu tại HN tập huấn tại Hải Phòng
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Bưu điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018 về Đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn trong đó 75% cán bộ công đoàn chuyên trách có trình độ đại học phần công đoàn; 85 % cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn lý luận, nghiệp vụ công đoàn. Trong thời gian từ tháng 4-5/2014, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tổ chức 04 lớp tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở tại Cần Thơ, Đăk Lăk, Hà Nội và Hải Phòng với sự tham dự của gần 700 cán bộ công đoàn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ chuyên trách công đoàn, cán bộ thi đua tuyên truyền, Trưởng Ban Nữ công, Chủ nhiệm UBKT, kế toán công đoàn của 112 công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu điện Việt Nam.

Tham dự tập huấn các học viên đã được hướng dẫn và truyền đạt 6 nội dung chuyên đề nghiệp vụ công đoàn: Công tác Thi đua - Tuyên truyền; Công tác Chính sách - Pháp luật; Công tác tổ chức công đoàn cơ sở; Công tác Tài chính Công đoàn; Công tác Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn; Công tác Nữ công, nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn quán triệt sâu sắc và đầy đủ hơn những quan điểm cơ bản, mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đề ra, qua đó không ngừng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, vận dụng sáng tạo, linh hoạt tinh thần Nghị quyết vào thực tiễn các hoạt động công đoàn trong Toàn Tập đoàn, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét, cụ thể trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Ngoài các chuyên đề được học tập, các học viên đã tích cực thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các phong trào, đồng thời các Đ/c Lãnh đạo Công đoàn Bưu điện Việt Nam và Trưởng các Ban đã trao đổi các nội dung có liên quan đến hoạt động công đoàn cơ sở và cụm công đoàn, cũng như giải đáp các khó khăn, thắc mắc của công đoàn các đơn vị trong việc triển khai hoạt động công đoàn hiện nay.

Thông qua lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các đơn vị đặc biệt là các đồng chí cán bộ Công đoàn chủ chốt trang bị thêm những kiến thức cơ bản về tổ chức Công đoàn, vai trò chức năng nhiệm vụ của mình trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn, xây dựng tổ chức Công đoàn lớn mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng Tập đoàn Bưu chính Viễn thông ngày càng phát triển.

 Hồng Hải