Thực hiện Chủ đề hoạt động năm 2021- năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thiết thực lập thành tích kỷ niệm 75 năm thành lập Công đoàn ĐSVN (25/02/1946 - 25/02/2021), 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), 75 năm ngày truyền thống Ngành Đường sắt Việt Nam (21/10/1946 - 21/10/2021);Công đoàn ĐSVN tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn giỏi Công đoàn Đường sắt Việt Nam năm 2021”.

Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành !
Chú ý: Bảng trên thống kê các bài dự thi đã hoàn thành 50 câu  trắc nghiệm.
Muốn sắp xếp theo cột nào, cần kích vào tiêu đề cột đó !
Thống kê các bài dự thi đã hoàn thành
TTĐơn vịTổngTỷ lệ %
1 Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh4994.2
2 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình1337.1
3 Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 2330.3
4 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh715.2
5 Trung tâm điều hành vận tải Đường sắt139.6
6 Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên529
7 Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III15
8 Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hoá213.5
9 Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn163.4
10 Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn(*)382.1
11 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn 122.1
12 Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên112
13 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh51.4
14 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào81.3
15 Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn11.1
16 Xí nghiệp Đầu máy Vinh30.8
17 Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng30.6
18 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang10.5
19 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng10.3
20 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh 10.3
21 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình10.2
22 Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội 10.2
25 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội10.2
24 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh 10.2
23 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải10.2
26Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa20
28Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 10
27*CTCP VTĐS Sài Gòn, Xí nghiệp toa xe Sài Gòn10
29Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội(*)10
1
Đơn vị chưa có bài thi
TTĐơn vị
1Văn phòng Công ty
1