THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Hướng dẫn về việc sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách công đoàn theo Chỉ thị 02 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  Ngày ban hành: 02-04-2007
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Hướng dẫn
   Lĩnh vực điều chỉnh:
16- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
17- Khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm
  Số hiệu: 513/HD-TLĐ
  Người ký: Nguyễn Huy Lập
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: