Tìm kiếm:
 ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
 Hội nghị Cụm Công đoàn số 15 lần thứ 2
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bưu Điện Việt Nam lần thứ 2 khóa XIV. Ngày 20/04/2014, Cụm Công đoàn số 15 đã tổ chức Hội nghị Cụm Công đoàn lần thứ 2 tại Bệnh viện Điều dưỡng Đồ Sơn - Hải Phòng. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bưu điện Việt Nam cùng sự tham dự của hơn 60 đồng chí đại diện cho Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn các đơn vị thuộc Cụm Công đoàn số 15, gồm: Công đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Công đoàn Bệnh viện Bưu điện, Công đoàn Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Bưu điện 1, Công đoàn Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin I, Công đoàn Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin Miền núi.
 Hội nghị Cụm Công đoàn số 15 lần thứ 2
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Bưu Điện Việt Nam lần thứ 2 khóa XIV. Ngày 20/04/2014, Cụm Công đoàn số 15 đã tổ chức Hội nghị Cụm Công đoàn lần thứ 2 tại Bệnh viện Điều dưỡng Đồ Sơn - Hải Phòng. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Bưu điện Việt Nam cùng sự tham dự của hơn 60 đồng chí đại diện cho Lãnh đạo Chuyên môn, Công đoàn các đơn vị thuộc Cụm Công đoàn số 15, gồm: Công đoàn Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Công đoàn Bệnh viện Bưu điện, Công đoàn Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi Chức năng Bưu điện 1, Công đoàn Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin I, Công đoàn Trường Trung học Bưu chính Viễn thông và Công nghệ Thông tin Miền núi.
 Tiếp tục cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở
Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 305/HD- TLĐ nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở theo tinh thần Luật Công đoàn 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. 
 Tiếp tục cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở
Ngày 19 tháng 3 năm 2014, Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 305/HD- TLĐ nhằm tiếp tục cụ thể hóa việc thực hiện quyền và trách nhiệm của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở theo tinh thần Luật Công đoàn 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. 
 Khai giảng lớp Đại học Phần lý luận và nghiệp vụ Công đoàn khóa 136
Sáng ngày 05/11/2013, Công đoàn BĐVN phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức khai giảng lớp Đại học phần lý luận và nghiệp vụ Công đoàn khóa 136, nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn các cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết có hệ thống về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
 Khai giảng lớp Đại học Phần lý luận và nghiệp vụ Công đoàn khóa 136
Sáng ngày 05/11/2013, Công đoàn BĐVN phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức khai giảng lớp Đại học phần lý luận và nghiệp vụ Công đoàn khóa 136, nhằm trang bị cho cán bộ công đoàn các cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết có hệ thống về lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn, đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
 Lãnh đạo Công đoàn Bưu điện Việt Nam dự Hội nghị nguồn nhân lực ASEAN lần thứ 2
Nhận lời mời của Bộ Lao động- Thương binh xã hội, Ban tổ chức các sự kiện ASEAN 2010, ngày 25/5/2010, Đồng chí Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn BĐVN - Chủ tịch ASETUC và đại diện các Ban chức năng của Công đoàn BĐVN đã đến dự Hội nghị nguồn nhân lực ASEAN lần thứ 2 với chủ đề “ Nguồn nhân lực ASEAN cho phục hồi kinh tế và phát triển”.
 Lãnh đạo Công đoàn Bưu điện Việt Nam dự Hội nghị nguồn nhân lực ASEAN lần thứ 2
Nhận lời mời của Bộ Lao động- Thương binh xã hội, Ban tổ chức các sự kiện ASEAN 2010, ngày 25/5/2010, Đồng chí Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn BĐVN - Chủ tịch ASETUC và đại diện các Ban chức năng của Công đoàn BĐVN đã đến dự Hội nghị nguồn nhân lực ASEAN lần thứ 2 với chủ đề “ Nguồn nhân lực ASEAN cho phục hồi kinh tế và phát triển”.
 Công đoàn Bưu điện Việt Nam chuẩn bị khai giảng 02 lớp Học phần công đoàn
Quán triệt chương trình hành động số 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn BĐVN về đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Sau một thời gian chuẩn bị và được sự ủng hộ tạo điều kiện của chuyên môn, công đoàn các đơn vị trực thuộc, ngày 07/5/2010 Trường Đại học Công đoàn đã có quyết định số 294 và số 295/QĐ-ĐHCĐ về việc mở lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn theo chương trình Đại học ngành Quản trị kinh doanh khoá 101, 102 do Công đoàn BĐVN phối hợp đăng cai, tổ chức.
 Công đoàn Bưu điện Việt Nam chuẩn bị khai giảng 02 lớp Học phần công đoàn
Quán triệt chương trình hành động số 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn BĐVN về đào tạo nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Sau một thời gian chuẩn bị và được sự ủng hộ tạo điều kiện của chuyên môn, công đoàn các đơn vị trực thuộc, ngày 07/5/2010 Trường Đại học Công đoàn đã có quyết định số 294 và số 295/QĐ-ĐHCĐ về việc mở lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công đoàn theo chương trình Đại học ngành Quản trị kinh doanh khoá 101, 102 do Công đoàn BĐVN phối hợp đăng cai, tổ chức.
 Gặp mặt Đ/c Ngô Kim Tuấn, nguyên Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng
Ngày 06/8/2009, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đồng chí Đ/c Ngô Kim Tuấn, nguyên Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng. Tới dự  có Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn BĐVN, đồng chí Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn BĐVN và các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Văn phòng CĐBĐVN; cùng dự có Đ/c Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng; đồng chí Hồ Văn Cư, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng.
 Gặp mặt Đ/c Ngô Kim Tuấn, nguyên Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng
Ngày 06/8/2009, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tổ chức gặp mặt đồng chí Đ/c Ngô Kim Tuấn, nguyên Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng. Tới dự  có Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch Công đoàn BĐVN, đồng chí Triệu Tiến Thắng, Phó Chủ tịch Công đoàn BĐVN và các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Văn phòng CĐBĐVN; cùng dự có Đ/c Phạm Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Viễn thông Đà Nẵng; đồng chí Hồ Văn Cư, Phó Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn Viễn thông Đà Nẵng.
 CĐBĐVN tổ chức Hội nghị cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2009
Ngày 14/02/2009, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 6 BCH TƯ Đảng khoá X tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2009 của Tập đoàn; Nghị quyết Đại hội X CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIII CĐBĐVN cho Cán bộ Công đoàn chủ chốt... Đây là những chuyên đề lớn với nội dung hết sức quan trọng liên quan đến phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong giai đoạn 2008-2013 cần phải được quán triệt và thống nhất trong CBCNV Công đoàn BĐVN.
 CĐBĐVN tổ chức Hội nghị cán bộ công đoàn chủ chốt năm 2009
Ngày 14/02/2009, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần 6 BCH TƯ Đảng khoá X tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; Thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu của kế hoạch SXKD năm 2009 của Tập đoàn; Nghị quyết Đại hội X CĐVN và Nghị quyết Đại hội XIII CĐBĐVN cho Cán bộ Công đoàn chủ chốt... Đây là những chuyên đề lớn với nội dung hết sức quan trọng liên quan đến phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong giai đoạn 2008-2013 cần phải được quán triệt và thống nhất trong CBCNV Công đoàn BĐVN.
 Cụm Công đoàn 7 tổ chức hội nghị lần thứ nhất
Đ/c Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch CĐBĐVN phát biểu tại hội nghị
Ngày 13/12/2008, tại Nghệ An Cụm Công đoàn số 7 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2008 - 2013. Tới dự Hội nghị có Đ/c Hoàng Huy Loạt - Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam; đại diện các Ban của CĐBĐVN, các Đ/c là Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên của các đơn vị trong Cụm.
 Cụm Công đoàn 7 tổ chức hội nghị lần thứ nhất
Đ/c Hoàng Huy Loạt, Chủ tịch CĐBĐVN phát biểu tại hội nghị
Ngày 13/12/2008, tại Nghệ An Cụm Công đoàn số 7 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2008 - 2013. Tới dự Hội nghị có Đ/c Hoàng Huy Loạt - Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam; đại diện các Ban của CĐBĐVN, các Đ/c là Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn, đại diện Đoàn thanh niên của các đơn vị trong Cụm.
 Cụm Công đoàn 16 tổ chức hội nghị lần thứ nhất
Ngày 10/12/2008, tại Hà Nội Cụm Công đoàn 16 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2008 - 2013. Tới dự Hội nghị có Đ/c Hoàng Huy Loạt - Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam; Đ/c Nguyễn Thị Kiền- Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Bưu điện Việt Nam, các Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn của 12 đơn vị trong Cụm,  Đ/c Dương Văn Triều - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh, đơn vị đăng cai cùng dự Hội nghị.
 Cụm Công đoàn 16 tổ chức hội nghị lần thứ nhất
Ngày 10/12/2008, tại Hà Nội Cụm Công đoàn 16 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2008 - 2013. Tới dự Hội nghị có Đ/c Hoàng Huy Loạt - Chủ tịch Công đoàn Bưu điện Việt Nam; Đ/c Nguyễn Thị Kiền- Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Bưu điện Việt Nam, các Đ/c Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn của 12 đơn vị trong Cụm,  Đ/c Dương Văn Triều - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty Viễn thông liên tỉnh, đơn vị đăng cai cùng dự Hội nghị.
 Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT CĐBĐVN
Ngày 19/9/2008, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-ToC-CĐBĐ về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN nhiệm kỳ XIII (2008-2013); Quyết định số 760/QĐ-ToC-CĐBĐ về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN nhiệm kỳ XIII (2008-2013); Quyết định số 761/QĐ-ToC-CĐBĐ về việc Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn BĐVN nhiệm kỳ XIII (2008-2013).
 Quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT CĐBĐVN
Ngày 19/9/2008, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-ToC-CĐBĐ về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN nhiệm kỳ XIII (2008-2013); Quyết định số 760/QĐ-ToC-CĐBĐ về việc Ban hành Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Công đoàn BĐVN nhiệm kỳ XIII (2008-2013); Quyết định số 761/QĐ-ToC-CĐBĐ về việc Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ Ban Kiểm tra Công đoàn BĐVN nhiệm kỳ XIII (2008-2013).
1 2 3 4 5 6