THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Nghị định về việc Quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Ngày ban hành: 14-06-2007
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Nghị định
   Lĩnh vực điều chỉnh:
16- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
17- Khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm
  Số hiệu: 103/2007/NĐ-CP
  Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: