THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ
  Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  Ngày ban hành: 07-03-2011
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Công văn
   Lĩnh vực điều chỉnh:
06- Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng, chế độ, cs khác
19 - Công tác Tài chính
16- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
  Số hiệu: 297/TLĐ
  Người ký: Nguyễn Hòa Bình
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: