THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Quy chế về việc Quy chế phối hợp công tác giữa BHXH Việt Nam và Tổng Liên Đoàn lao động Việt Nam trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT
  Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  Ngày ban hành: 27-04-2012
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Quy chế
   Lĩnh vực điều chỉnh:
10- Chăm lo đời sống và thực hiện CSXH
14- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
  Số hiệu: 1619/QCPH-TLĐ-BHXH
  Người ký: Đặng Ngọc Tùng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: