THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Bộ luật về việc Bộ Luật Lao động
  Cơ quan ban hành: Quốc hội
  Ngày ban hành: 18-06-2012
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Bộ luật
   Lĩnh vực điều chỉnh:
Tổ chức và hoạt động Công đoàn
01- Những quy định chung về lao động
03- Học nghề, dạy nghề, đào tạo, nâng cao trình độ
04- Hợp đồng lao động
07- Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
09-Tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ
  Số hiệu: 10/2012/QH13
  Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: