THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Kế hoạch về việc KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Phát động Chương trình “Cặp lá yêu thương” trong TCT ĐSVN
  Cơ quan ban hành: Công đoàn Đường sắt Việt Nam
  Ngày ban hành: 23-06-2020
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Kế hoạch
   Lĩnh vực điều chỉnh:
Tổ chức và hoạt động Công đoàn
10- Chăm lo đời sống và thực hiện CSXH
  Số hiệu: 1577/LT-ĐS
  Người ký: Mai Thành Phương
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: