THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Công văn về việc Triển khai giai đoạn 2 chương trình " Cặp lá yêu thương"
  Cơ quan ban hành: Công đoàn Đường sắt Việt Nam
  Ngày ban hành: 02-10-2020
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Công văn
   Lĩnh vực điều chỉnh:
10- Chăm lo đời sống và thực hiện CSXH
  Số hiệu: 183/CV - CĐĐS
  Người ký: Nguyễn Thanh Hoàn
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: