THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Nghị quyết về việc Hội nghị lần thứ bảy BCH TLĐ khóa XII về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ trong giai đoạn mới
  Cơ quan ban hành: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  Ngày ban hành: 12-12-2020
  Ngày có hiệu lực:
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Nghị quyết
   Lĩnh vực điều chỉnh:
11- Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn
  Số hiệu: 10b/NQ-BCH
  Người ký: Nguyễn Đình Khang
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: