THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Thông tư về việc Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về không ký kết hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 87/CP ngày 12/12/1995 và Nghị định số 88/CP ngày 14/12/1995 của Chính phủ
  Cơ quan ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  Ngày ban hành: 12-02-1996
  Ngày có hiệu lực: 12-02-1996
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Thông tư
   Lĩnh vực điều chỉnh:
04- Hợp đồng lao động
17- Khiếu nại, tố cáo, kiểm tra, thanh tra, xử phạt vi phạm
  Số hiệu: 05/LĐTBXH-TT
  Người ký: Trần Đình Hoan
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: