THUỘC TÍNH VĂN BẢN
  Tên văn bản: Nghị định về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Ngày ban hành: 09-05-2003
  Ngày có hiệu lực: 09-05-2003
  Ngày kết thúc hiệu lực:
  Loại văn bản: Nghị định
   Lĩnh vực điều chỉnh:
04- Hợp đồng lao động
  Số hiệu: 44/2002/NĐ-CP
  Người ký: Phan Văn Khải
    TÌM KIẾM NÂNG CAO
Số hiệu:
Thời gian:
(dd/mm/yyyy)
Từ ngày:  đến:
Trích yếu:
CQ BH:
Loại:
Người ký:
Lĩnh vực: