Tìm kiếm:
PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ
Kỳ tích 120 ngày đêm về đích của Tập đoàn VNPT
10:41' - 10/01/2014 (GMT+7)

Theo Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT Trần Mạnh Hùng, trong đợt thi đua 120 ngày đêm về đích năm 2013 vừa qua, nhiều VNPT tỉnh, thành đã lập được những kỳ tích trong việc phát triển thuê bao di động, băng rộng với những con số ấn tượng…

Phát biểu trong Hội nghị triển khai công tác năm 2014, tổng kết phong trào sáng tạo VNPT và đợt thi đua 120 ngày đêm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 của Công đoàn Bưu điện Việt Nam diễn ra sáng 9/1, Tổng giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng đã cho biết như vậy.
Theo Tổng giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng, bên cạnh những ưu điểm, thuận lợi, 2013 tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn với Tập đoàn, điều này đã tác động không nhỏ tới phong trào công nhân viên chức và hoạt động của tổ chức công đoàn. Trong bối cảnh đó, công đoàn Bưu điện Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam lần thứ 14, cũng như tích cực tham gia, đóng góp vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 11; Duy trì các cuộc vận động, phối hợp, tổ chức liên tục các cuộc thi đua, tạo khí thế phong trào sôi nổi tại các đơn vị. Công đoàn Bưu điện Việt Nam cũng đã chủ động đề xuất và phối hợp triển khai một số các nhiệm vụ có ý nghĩa, nhất là cuộc thi đua đặc biệt 120 ngày đêm về đích.
Thay mặt cho lãnh đạo chuyên môn, Tổng giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng đã chúc mừng những kết quả đã đạt được. “Những kết quả mà Công đoàn Bưu điện Việt Nam đạt được đã góp phần quan trọng cùng Tập đoàn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra” - Tổng giám đốc Trần Mạnh Hùng nói. Theo Tổng giám đốc Trần Mạnh Hùng, năm 2013, VNPT đã tập trung vào chỉ tiêu hiệu quả kinh tế, đặc biệt là vấn đề lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn. VNPT đã tăng trưởng so với năm 2012, so với kế hoạch được Bộ Thông tin và Truyền thông đề ra là 12,2%, VNPT đã đạt 13,7%. Các chỉ tiêu kinh tế này đã đánh giá “sức khỏe” của doanh nghiệp.
Đặc biệt, đợt thi đua 120 ngày đêm, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 do Tập đoàn VNPT và Công đoàn Bưu điện Việt Nam phát động đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Ngay sau lễ phát động, 100% đơn vị đã đăng ký tham gia đợt thi đua này, trong đó có hơn 90% đơn vị đăng ký vượt kế hoạch được giao về doanh thu và chênh lệch thu chi. Đội ngũ lao động các đơn vị đã có nhiều cố gắng, thể hiện quyết tâm cao, nhiệt tình tham gia phong trào.
Một số đơn vị như VNPT Hà Nội, VNPT TP. Hồ Chí Minh... đã có quy mô tăng trưởng dịch vụ gấp hai, ba lần so với 8 tháng đầu năm. Đặc biệt, có nhiều VNPT tỉnh, thành đã tăng trưởng thuê bao dịch vụ tới 10, 18 lần. Đây thực sự là những kỳ tích của đợt thi đua 120 ngày đêm về đích của VNPT. Và điều này cũng đã chứng tỏ được vai trò của phong trào công nhân viên chức - lao động và hoạt động công đoàn - Tổng giám đốc Trần Mạnh Hùng nói.
Lý giải rõ hơn về nguyên nhân đưa đến sự phát triển kỳ tích của đợt thi đua 120 ngày đêm vừa qua, Tổng giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng nhấn mạnh đến 2 yếu tố chính. Thứ nhất, các đơn vị phải có được cơ chế để tạo động lực cho người đội ngũ bán hàng, phải thực hiện trả lương, phân phối thu nhập theo nguyên tắc làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Thứ hai, các cơ chế của Tập đoàn phải được tháo gỡ. Theo Tổng giám đốc Trần Mạnh Hùng, thời gian qua, Tập đoàn đã tháo gỡ hoàn toàn về cơ chế kế hoạch, cơ chế đầu tư để các đơn vị yên tâm phát triển. Sắp tới, sẽ có các cơ chế về quản trị lao động, cơ chế về phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo tính bền vững.
Cùng với phong trào thi đua 120 ngày đêm, năm 2013, nhiều phong trào thi đua thiết thực đã được Công đoàn Bưu điện Việt Nam phát động như: Sáng tạo VNPT; Phong trào “nụ cười VNPT”; phong trào “Chất lượng VNPT”… Kết quả các phong trào thi đua trong cán bộ công nhân viên chức lao động đã góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2013 với các chỉ tiêu chính: Doanh thu đạt 119.825 tỷ đồng, đạt 100,7% so với kế hoạch, tăng 3,1% so với năm 2012; lợi nhuận đạt 9.281 tỷ đồng, đạt 100,17% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 7.894 tỷ đồng, đạt 107,89% so với kế hoạch.
Chúc mừng và biểu dương những kết quả đã đạt được trong năm 2013 vừa qua của cán bộ công nhân viên chức - lao động VNPT, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đánh giá, thời gian vừa qua, Tập đoàn VNPT đã nỗ lực tối đa hoàn thành xuất sắc, vượt mức các kế hoạch đề ra, trong đó có sự đóng góp của tất cả các cán bộ công nhân viên và người lao động của Tập đoàn. “Các đồng chí là những hạt nhân quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ này” - Thứ trưởng Trần Đức Lai nói.

Thứ trưởng Trần Đức Lai cũng đã nhấn mạnh 3 nội dung nổi bật của Công đoàn Bưu điện ViệtNam trong năm 2013. Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã tổ chức tốt công tác tư tưởng cho cán bộ công nhân viên bằng các hình thức tuyên truyền, giáo dục, tạo sự đoàn kết trong người lao động trong Tập đoàn. Theo Thứ trưởng, điều này đã được thể hiện qua các phong trào, các kết quả sản xuất kinh doanh, các thành tích của các đơn vị.

Điểm mạnh nữa của Công đoàn Bưu điện Việt Nam đó là thực hiện rất tốt quy chế dân chủ, có chính sách, chế độ rất chuyên biệt để chăm lo đời sống cho người lao động, tạo điều kiện cho người lao động phát huy được nội lực của mình, phát huy năng lực, gắn bó với ngành trong bối cảnh khó khăn vừa qua. Quyền lợi chính đáng của người lao động vẫn được đảm bảo. Đây chính là điều kiện để gắn bó người lao động với Tập đoàn, với đơn vị của mình - Thứ trưởng nói.

Theo Thứ trưởng Trần Đức Lai, điểm mạnh thứ ba của Công đoàn Bưu điện Việt Nam là rất tích cực tham gia các công tác xã hội, an sinh, xóa đói giảm nghèo. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, hoạt động hỗ trợ giúp đỡ cho vùng sâu, xa dưới nhiều hình thức vì nhân dân cả nước, vì đồng bào ở mọi vùng miền cùng chia sẻ khó khăn.

Tiếp tục phát huy trong năm 2014
Trước những kết quả đạt được của năm 2013, ông Triệu Tiến Thắng - Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bưu điện Việt Nam cho biết, trong năm 2014, Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã đề ra những mục tiêu và giải pháp cụ thể.

Mục tiêu đầu tiên được đặt ra đó là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; vận động cán bộ, đoàn viên - người lao động nâng cao năng suất lao động, quyết tâm hoàn thành vượt mức 1% trở lên các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đảm bảo thu nhập cho người lao động tăng hơn 10% so với năm 2013.

Mục tiêu thứ hai đó là phát huy vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn; Ổn định, đổi mới tổ chức Công đoàn Bưu điện Việt Nam cho phù hợp với đề án tái cơ cấu Tập đoàn sau khi được Chính phủ phê duyệt; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.Để thực hiện được hai mục tiêu trên, Công đoàn Bưu điện Việt Nam cũng đã xây dựng 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với tinh thần đổi mới - sáng tạo - hiệu quả.

Nhất trí với 10 giải pháp của Công đoàn Bưu điện Việt Nam đề ra để hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai cũng đề nghị Công đoàn Bưu điện Việt Nam tiếp tục có những sáng kiến, triển khai các phong trào thi đua giúp chuyên môn phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu pháp lệnh về sản xuất kinh doanh của Tập đoàn VNPT trong năm 2014.

(Theo Media)

 In tin này   Gửi tới bạn bè   Thông tin phản hồi

CÁC TIN KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC:
 Triệu tập Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 11, Hội nghị triển khai công tác năm 2013 và Hội nghị tổng kết công tác tài chính giai đoạn 2008 – 2012 (14/01/2013)
 Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội X Công đoàn Việt Nam tại CĐBĐVN (08/10/2012)
 Thông báo tạm dừng hoạt động Website Công đoàn Bưu điện Việt Nam để nâng cấp hệ thống (15/03/2012)
 Công đoàn BĐVN Hướng dẫn khen thưởng thành tích hoạt động Công đoàn năm 2011 (26/10/2011)
 Công đoàn BĐVN chỉ đạo các Công đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động đẩy mạnh SXKD hoàn thành kế hoạch năm 2011 (11/08/2011)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
CÁC TIN KHÁC:
 Thông báo tra cứu kết quả thi và đáp án Cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật Lao động năm 2012 (03/06/2014)
 Thông báo gia hạn thời gian kết thúc “Cuộc thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2012” (30/05/2014)
 Công đoàn Bưu điện Việt Nam đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng Nâng cao năng lực trình độ cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới (29/05/2014)
 Bộ Tài liệu Văn hóa VNPT - Sản phẩm kết tinh bản sắc VNPT (28/05/2014)
 Hướng dẫn tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật lao động năm 2012  (27/05/2014)
 Thư của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi Cán bộ, Đoàn viên công đoàn và Công nhân lao động cả nước (27/05/2014)
 Công đoàn Bưu điện Việt Nam tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2012” (19/05/2014)
 CĐBĐVN Tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở khu vực Hà Nội (14/05/2014)
 Công đoàn Bưu điện Việt Nam Tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở năm 2014 (28/04/2014)
 Họp mặt truyền thống lực lượng Giao bưu - Thông tin khu Trung Nam Bộ (khu 8) lần thứ IV (28/04/2014)
 Hội nghị Cụm Công đoàn số 15 lần thứ 2 (28/04/2014)
 Hội thảo Văn hóa VNPT khu vực Miền Nam (28/04/2014)
 Ban Tuyên giáo TLĐLĐVN làm việc với Công đoàn Bưu điện Việt Nam (31/03/2014)
 Ban Tuyên giáo TLĐLĐVN làm việc với Công đoàn Bưu điện VN (26/03/2014)
 Tiếp tục cụ thể hóa quyền và trách nhiệm của Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với nơi chưa thành lập Công đoàn cơ sở (25/03/2014)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...